D E L T A氏のレゴ作品

D E L T A氏のレゴ作品

Artillerie Stellung am Neckar

T-55 tan

21cm Mörser m.10/16

Carro d’Assalto L5/21 (FIAT 3000)

"one magazine left"

Endor

Beobachtungspanzer III (final model)

Lego Star-Wars AT-RT

Afghanistan, 1985 ‏تنظيم قاعدة الجهاد‎

Schwere 10-cm-Feldkanone 18

Afghanistan, 1985 ‏تنظيم قاعدة الجهاد‎

ZU-23-2 Ukraine conflict 2015

レゴ【世界のビルダー】カテゴリの最新記事